Konspekt lekcji: Czy Pan Bóg stworzył dinozaury?


Konspekt lekcji: Wszystko, co robisz, rób godnie i w należytym porządku.

Lekcja dla ucz. w wieku 8-10 lat


Konspekt lekcji: Nie sądźmy innych z pozorów

Karta pracy

Scenariusz lekcji. Nie sądźmy innych z pozorów

Scenka

Tabelka

Werset


Konspekt lekcji-  Pobudka! Obudźmy nasze serca do czynienia dobra

Scenariusz lekcji. Pobudka! Obudźmy nasze serca do czynienia dobra


Scenariusze do klas I-III SP (edukacja wczesnoszkolna)
Załączniki:

Cud Elizeusza.

Scenariusz Agnieszka Twardowska

Dobre owoce. scenariusz – Kasia Protaś

Duch Święty. E.W Lekcja Zbroja Boża

Zał prezentacja do lekcji Zbroja Boża.

03-Uzbrojenie wojownika rzymskiego


Konspekt lekcji: Cudowne Boże stworzenie
Temat lekcji: Cudowne Boże Stworzenie
Podstawa biblijne: Rdz 1. 1-27,31
Prawda Centralna: Dziękuj Bogu za stworzenie kolorowego i różnorodnego świata.
Werset do zapamiętania: Rdz 1, 31 „I spojrzał Bóg na wszystko co uczynił a było to bardzo dobre”.

4(1)

5(1)

Cudowne BoĹĽe stworzenie


Zielone Święta
Święta kościelne i ich znaczenie
Autor:
Marta Polak
1. Temat: Zielone Święta.
2. Podstawa biblijna: J 14, 16-17; 26; Dz 1, 4; Dz 1, 8; Dz 2, 1-11;
3. Prawda centralna: Duch Święty pragnie być twoim przyjacielem i obdarzać cię swoją siłą i mocą
Załącznik: Zielone Święta

Konspekt lekcji – Przypowieść o talentach
Temat lekcji: Przypowieść o talentach
Podstawa biblijna: Mt 25, 14-30
Prawda centralna: Bóg daje nam różne talenty, abyśmy wykorzystywali je dla dobra innych.
Rymowana parafraza wersetu do zapamiętania: „Kto się z małą sprawą zmierzy, temu większą Bóg powierzy” (parafraza Mt 25,21)

Talenty


KONSPEKT LEKCJI: Modlitwa to rozmowa człowieka z Bogiem
INFORMACJE WSTĘPNE:
Wiek dzieci: 6-10 lat
PRAWDA CENTRALNA: Rozmawiaj z Bogiem o wszystkim i zawsze
PODSTAWA BIBLIJNA: Jakub 5:13-16, Mat 17:14-21
WERSET DO ZAPAMIĘTANIA: Jeremiasz 29:13: „A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem”

modlitwa_Kasia Wojnarska


KONSPEKT LEKCJI: Miłość największym darem Ducha Świętego
Podstawa biblijna: I Kor 13/1-13
Prawda Centralna: Miłość posiada wiele cech i należy ją okazywać.
Werset do zapamiętania: „To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.”
Ew Jana 15:17

Kamila Ch. Konspekt lekcji biblijnej Dar Ducha Św. – MIŁOŚCIĄ


KONSPEKT LEKCJI: Wielka ryba
Informacje wstępne:
Liczba dzieci: 4
Wiek dzieci: 6 – 9 lat
Czas trwania lekcji: 90 minut

ryba


KONSPEKT LEKCJI: Bóg jest wszechmogący
Informacje wstępnie:
Liczba dzieci:5
Wiek dzieci: 7-11lat
Czas trwania lekcji: 90min.

Bog jest Wszechmogacy scenariusz


KONSPEKT LEKCJI: Boże dzieci świadczą o Bogu
Temat: Boże dzieci świadczą o Bogu
Informacje wstępne:
Scenariusz opracowała: Iwona Rogala
Zasady konkursu, teatrzyk „ O uzdrowieniu Naamana” według historii bilijnej opracowała: Iwona Rogala
Lekcja biblijna dla uczniów klas I – III kształcenia podstawowego, wiek dzieci 7 – 10 lat

Boże dzieci świadczą o Bogu


KONSPEKT LEKCJI: Filip i smutny minister
Informacje wstępne:
autorka: Małgorzata Głaz
wiek dzieci: 7-10 lat

Wczesnoszkolna


Konspekt lekcji: Bóg nas prowadzi
Prowadząca: Anna Skoczylas
liczba dzieci: 5
wiek dzieci: 7- 11 lat
czas trwania lekcji: 90 min.
Plik do pobrania:

A. Skoczylas – Bóg nas prowadzi. wst konspekt lekcji


Cudowne Przejście przez Morze Czerwone
1. Informacje wstępne:
Autor scenariusza: Dawid Bobrel;
Lekcja biblijna dla uczniów: 0-III klasy kształcenia podstawowego;
Liczba uczniów: 6;
Czas trwania lekcji: ok. 60 min.
2. Temat lekcji:
Cudowne Przejście przez Morze Czerwone
3. Podstawa biblijna:
II Mojż. 14, 1-31
Pobierz: Morze czerwone


Oddawanie czci Bogu
STUDIA PODYPLOMOWE KATECHETYCZNE 2008/2009
KONSPEKT LEKCJI BIBLIJNEJ
TEMAT: ODDAWANIE CZCI BOGU
OPRACOWAŁA: RUTA GOŚCIEJ

konspekt o Danielu plus zalaczniki


Wyratowanie trzech młodzieńców z pieca ognistego
Autor scenariusza: Katarzyna Łuczak – Lemke
Ilustracje do lekcji wykonała: Lucyna Wilkowska
Lekcja biblijna dla uczniów 0 – III klasy kształcenia podstawowego.
Liczba uczniów: 7
Czas trwania lekcji 90 min.

piecognisty


Duch Święty
TEMAT: D u c h Ś w i ę t y.
INFORMACJE WSTĘPNE:
prowadząca – Katarzyna Staśkiewicz
liczba dzieci – 4
wiek dzieci – 6-10
czas trwania lekcji – 1 godz. 30 min

Duch Swiety


Jaką moc mają słowa
Informacje wstępne:
wiek uczniów: 11-13 lat
liczba uczniów: 10 osób
czas trwania lekcji: 60 min
Temat lekcji: JAKĄ MOC MAJĄ SŁOWA?

Jaką moc mają słowa Ela Karmelita-scenariusz Lekcji


Rut zostaje żoną Boaza
1. Informacje wstępne:
Wiek dzieci: 8-9 lat
Liczba uczniów: 5
Miejsce: pozaszkolny punkt katechetyczny w Świeciu
Podręcznik: Poznanie Boga, MED
Czas trwania lekcji: 90 min.
2. Temat lekcji: Rut zostaje żoną Boaza

RutZostajeZonaBoazaEmilia_Grzonkowska_scenariusz_lekcji


Kto jest zwycięzcą? Jezus Chrystus, czy diabeł?
Informacje wstępne:
Autor scenariusza: Katarzyna Nasiłowska
Lekcja biblijna dla uczniów w wieku 7-9 lat
Prawda centralna: Jezus Chrystus jest zwycięzcą.

Ktojestzwyciezca


Edukacja wczesnoszkolna – Złota zasada Royal Rangers, sprawność „Czyste ciało”
Konspekt zbiórki Royal Rangers
Temat: Złota zasada Royal Rangers, sprawność „Czyste ciało”
1. Informacje wstępne.
Prowadzący – Mariusz Nachtman
Liczba uczestników – 8
Wiek uczestników – 7 – 10 lat
Czas trwania zbiórki – 2 godziny
Miejsce zbiórki – park miejski
2. Temat zbiórki.
Tematem zbiórki jest poznanie Złotej Zasada Royal Rangers, zapisanej w Ewangelii Mateusza 7.12 – „A więc, wszystko, co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie” oraz zdobycie sprawności „Czyste ciało”.
3. Podstawa biblijna.
Za podstawę biblijną użyto opowieść o miłosiernym Samarytaninie, zapisaną w Ewangelii Łukasza 10.29-37.
Załącznik: Edukacja wczesnoszkolna
 

Edukacja wczesnoszkolna – Kuszenie Jezusa

Załącznik: Edukacja wczesnoszkolna – Kuszenie Jezusa


Edukacja wczesnoszkolna – Powołanie do służby
STUDIUM KATECHETYCZNE
DR ELŻBIETA BEDNARZ
SCENARIUSZ PRZEPROWADZONYCH ZAJĘC Z KATECHETYKI
TEMAT: ,,PRZYPOWIEŚC O TALENTACH „- POWOŁANIE DO SŁUŻBY
SYLWIA BRZOZOWSKA
MIKOŁAJKI 2006
Załączniki: Edukacja wczesnoszkolna-Powołanie do służby


Edukacja wczesnoszkolna – Boże przykazania
Lekcja-Boże Przykazania
STUDIUM KATECHETYCZNE
DR ELŻBIETA BEDNARZ
KONSPEKT ZAJĘĆ Z KATECHETYKI
TEMAT: „BOŻE PRZYKAZANIA”
URSZULA SKÓRNÓG
WARSZAWA 2006
 

Edukacja wczesnoszkolna – Żyć bez kłótni

Lekcja Biblijna w Gliwicach

Lekcja biblijna w Gliwicach (7-9 lat)

Opracowanie – Agata Rysiewicz (Misja Pokoleń)

Temat: Izaak kopie studnie

Podstawa: I Moj. 26

Prawda: Bóg pomaga żyć w zgodzie, okazywać dobroć i nie kłócić się z innymi.

Załącznik: Edukacja wczesnoszkolna Żyć bez kłótni