Współczesne koncepcje katechetyki protestanckiej
Opracowanie – doktor teologii praktycznej; pedagogiki religijnej – Elżbieta Bednarz
Analiza dorobku współczesnej pedagogiki religii pozwala wyróżnić dwa paradygmaty w zakresie koncepcji nauczania religii a mianowicie hermeneutyczno-egzystencjalny i tematyczno-problemowy (nazewnictwo protestanckie), których przesłanki przystają również do programu nauczania religii zielonoświątkowej.