Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego sie o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plik do pobrania: KF – PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA RELIGII dyplomowany


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Plik do pobrania:2011kontraktowy-sprawozdanie


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Przykładowy plan rozwoju:
Pobierz: 2011Religia. Plan rozwoju na stopień n-la kontraktowego


Przykłady planów i sprawozdań na stopnie nauczyciela kontraktowego
Pliki do Pobrania:

Piotr. Plan Rozwoju Nauczyciela

Sprawozdanie ze stazu


Awans zawodowy nauczyciela katechety
Katecheta podlega wszelkim przepisom dotyczącym zatrudnienia nauczycieli, w tym również przepisom o awansie zawodowym.
Ustalono i wprowadzono cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany.