11 marca 2023 roku w Warszawie w gmachu WSTS odbył się finał XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Czas niewoli i odbudowy”. Do III etapu zakwalifikowało się 83 uczestników z 29 kościołów i społeczności chrześcijańskich.

Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali: Olga Baran (poziom I), Dominik Zabłocki (poziom II) oraz Hanna Kutuzova (poziom III). Gratulujemy wszystkim Laureatom i Finalistom. Niech zasiane Słowo przynosi obfite owoce w Waszym życiu. 

Dziękujemy członkom Komisji Konkursowej, sponsorom oraz wszystkim usługującym podczas finału Konkursu – bez Was to wydarzenie nie mogłoby się odbyć.