W nadchodzącej, XVI edycji konkursu będziemy zgłębiać życie i nauczanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Głównym tekstem będzie Ewangelia wg Mateusza wzbogacona na finał fragmentami Ewangelii wg Jana (dla najstarszej grupy będzie cała Ew. Jana na wszystkich etapach).