Znowelizowana podstawa programowej katechezy zielonoświątkowej

Załącznik:  Znowelizowana podstawa programowa katechezy zielonoświątkowej


PODSTAWY DOBORU MATERIAŁU W PROCESIE NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ
Możliwości katechizowanego podstawowym wyznacznikiem doboru materiału
Zabezpieczenie efektywności i skutecznego działania katechetycznego, jako aktywnego wprowadzania w życie z Bogiem, wymaga uwzględnienia podmiotowego traktowania ucznia.

Załącznik: PODSTAWY DOBORU MATERIAŁU W PROCESIE NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ


Dydaktyka
Reforma edukacji nadała programowi nauczania szczególne miejsce. Pojawiły się podstawy programowe, otwarto drogę do tworzenia autorskich programów nauczania. Możliwość tę wykorzystano również w edukacji religijnej uczniów niepełnosprawnych umysłowo, w tradycji zielonoświątkowej.

Załącznik:Dydaktyka


Podstawa programowa nauczania religii dzieci głębiej upośledzonych
AUTORSKI PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ NAUCZANIA RELIGII NA POZIOMIE GIMNAZJALNYM
DZIECKA GŁĘBIEJ UPOŚLEDZONEGO UMYSŁOWO Z UWZGLĘDNIENIEM PROFILU KONFESYJNEGO
(układ opisowy)

Załącznik: Podstawa programowa nauczania religii dzieci głębiej upośledzonych


Podstawa programowa nauczania religii zielonoświątkowej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych

Załącznik: Podstawa programowa