Nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty – w pigułce
Ustawa wprowadza od 1 września 2012 r. obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich. W trzyletnim okresie pilotażowym (tj. w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012) poprzedzającym wprowadzenie tego obowiązku, decyzje o rozpoczęciu edukacji dziecka w wieku lat sześciu podejmą rodzice i dyrektor szkoły.
Plik do pobrania (PDF):6_ustawa_w_pigulce


Tekst Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 19 marca 2009
TEKST USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ZE ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI Z
USTAWY Z DNIA 19 MARCA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE
OŚWIATY ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz.U. Nr 56,
poz. 458)
Tekst do pobrania (PDF): tekst_ustawy2009


Status prawny edukacji religijnej w RP
Status prawny edukacji religijnej wyznacza ustawa z dnia 7 kwietnia 1991 roku o systemie oświaty (tekst ujednolicony: Dz. U. 03.137.1304, art.1; Dz. U. 03.203.1966, art. 53, ostatnia zmiana 01.01.2004 r.).