Tytuł laureata oraz nagrody zgodnie z § 6 oraz §9 Regulaminu Konkursu Wiedzy Biblijnej na rok szkolny 2020/2021 otrzymują według zasady:

  1. Laureatami zostaje dziesięcioro uczestników z najwyższym wynikiem.
  2. Wszyscy finaliści otrzymują pamiątkowy dyplom uczestnictwa oraz gadżety.
  3. Laureaci otrzymują dyplomy z uwzględnieniem zajętego miejsca, troje laureatów z każdej grupy otrzymuje pamiątkowe statuetki.
  4. Pięciu najlepszych laureatów Finału Konkursu otrzymuje nagrody rzeczowe zapewnione przez organizatora Konkursu.

UWAGA!

Dyplomy oraz gadżety dla finalistów niebędących laureatami zostaną rozesłane pocztą.

Laureaci zostaną zaproszeni do siedziby Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie w celu odbioru nagród oraz statuetek. O terminie poinformujemy wkrótce.


W imieniu członków CKK Katarzyna Fandrejewska oraz Elżbieta Bednarz

Dokumenty konkursowe