cross

 


Wielkanoc – Scenariusz Przedstawienia

Scenariusze wielkanocne Edyta Gawrońska


Scenariusz uroczystości: Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
Liczba dzieci: 5
Wiek dzieci: Lekcja przygotowana dla dzieci w wieku 7-8 lat, dzieci obecne w wieku 12-15 lat
Czas trwania lekcji: 1 godzina
Podstawa Centralna: Ew. Mateusza 28; Ew. Marka 15.3-15
Plik do pobrania: Lekcja A. Urbaniak – Śmierć i Zmartwychwstanie. Konspekt.pdf


Scenariusz uroczystości – JEZUS ZAPŁACIŁ CENĘ
Wstęp: Jest to w skrócie przedstawiony obraz stworzenia człowieka, jego upadek i plan uratowania go, czyli odkupienia.
Plik do pobrania: przedstawienie wielkanocne-JEZUS ZAPŁACIŁ CENĘ.pdf


Wielkanoc – Scenariusz Przedstawienia
Scenariusz do pobrania:Przedstawienie- Zmartwychwstanie


Wielkanoc – Scenariusz
CHÓR ANIOŁÓW /wiersz zbiorowy/
Solo – Chrystus Zmartwychwstał!
Razem: Radość dla ludzi,
Których grzech brudzi;
Których grzech brudzi!
Solo – Chrystus Zmartwychwstał
Głosy żeńskie: Wonnościami namaszczony;
W grobie Pan nasz położony,
W płótna białe owinięty
Spoczął Chrystus z krzyża zdjęty.
Tą godziną powołaną;
Przyszłyśmy w dzisiejsze rano;
Niesiem mirry, nard i chusty –
Ciała nie ma, a grób pusty!
Solo – Chrystus Zmartwychwstał
Razem: Szczęsny w miłości,
Swe przeciwności
Zwalcza radośnie
Ożył miłośnie!
Solo – Chrystus Zmartwychwstał
Głosy żeńskie: Oto stracony i pognębiony wznosi się w górę;
Wzniosłość i życie walczy, zwycięża groźną wichurę.
Radość tworząca, wiedza widząca w sercu się ziszcza.
Dom się wzbogaca, szczęście powraca, naszego Mistrza!
Solo – Chrystus Zmartwychwstał!
Razem: Grób przezwyciężył!
Głosy żeńskie: serca wyzwala z więzów miłością!
Solo – Czynem Go wielbijcie,
Braterstwem darzcie,
Wianem miłości!
Razem: Chrystus zmartwychwstał!
Przełam mroki – ku wam, pokorni, kieruje kroki.


Wielkanoc – wiersze
Dwa wiersze na święto zmartwychwstania.
Święto Zmartwychwstania
Już rozprasza nocne mroki
Purpurowy blask świtania
I dźwięk dzwonów światu głosi
Wielkie Święto Zmartwychwstania.
Jakieś wonie płyną polem,
Jakieś blaski ziemię złocą,
Wielki triumf święci życie
Nad zwalczonej śmierci mocą.
Głaz mogilny odwalony,
Powstał z grobu Zbawca świata,
Już skruszona złych potęga,
Hymn dziękczynny w niebo wzlata.
Głoszą dzwony wieść radosną,
Która koi, która wspiera
Przygnębione walką serca,
Krzepi wiarę, co zamiera.
A więc po co łzy rozpaczy?
Po cóż próżnych zwątpień droga,
Gdy nad biednym światem czuwa
Miłościwa ręka Boga!
————————————————-
Zmartwychwstanie
Z grobu i ciemności
Zmartwychwstał Pan,
Mamy moc radości
– Bóg ją dał nam Sam.
Słonko zabłysnęło,
Nastał życia maj,
Bo nam Bóg otworzył
W Niebie piękny Raj!
Ludu Boży, śpiewaj!
Zwyciężony wróg!
Chrystus zmartwychwstały-
To nasz wieczny Bóg!