Z ogromną przyjemnością zapraszamy Was do udziału w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. W tym roku skupimy się na fascynujących wydarzeniach związanych z wyjściem Izraelitów z niewoli egipskiej, ich podróży przez pustynię pod przewodnictwem Mojżesza oraz wkroczeniem do Ziemi Obiecanej pod dowództwem Jozuego. Analizować będziemy fragmenty Pięcioksięgu  oraz sześć pierwszych rozdziałów Księgi Jozuego.

To będzie doskonała okazja nie tylko do pogłębienia swojej wiedzy biblijnej, ale także do budowania osobistego zaufania do Bożego prowadzenia w naszym życiu.