Dziesięć lat: ”aż” czy „tylko” ?

Kiedy myślimy o okresie dziesięciu lat, to dla dziecka jest to niemal wieczność; dla nastolatka ocean czasu, zaś dla dorosłego termin dość odległy, choć możliwy do wyobrażenia czy zaplanowania. Rzadko jednak powiemy, że to już czas na szacowny jubileusz – raczej będzie to pierwszy kroczek w trwaniu czegoś. W Olsztynie około dziesięć lat temu zaczęło się coś, z czego jesteśmy niezwykle dumni i co chcieliśmy uczcić, choć to dopiero dekada.

Od dłuższego czasu pastorzy kościołów Chrystusowego, Chrześcijan Baptystów i Zielonoświątkowego z naszego miasta spotykali się, rozmawiając m.in. o różnych wspólnych przedsięwzięciach. Pewnego dnia padły słowa o chrześcijańskiej szkole, a swego rodzaju wprawką miało być zorganizowanie wspólnego nauczania religii dla dzieci z naszych społeczności. I tak to się zaczęło.

Dziś, niemal jedenaście lat później, mamy Pozaszkolny Międzykościelny Punkt Katechetyczny (PMPK), który w czwartki i piątki prowadzi katechezę dla około 80 dzieci i młodzieży z naszych zborów, ale też spoza nich. Już za rok zdadzą maturę młodzi ludzie, którzy przez cały okres swojej edukacji szkolnej uczestniczyli w tego typu zajęciach, odnotowaliśmy również pierwsze zaręczyny – para ta poznała się w naszym Punkcie Katechetycznym. Nasi uczniowie mogli przez ten czas zobaczyć, że nie są odosobnieni w swojej nieobecności na lekcjach religii rzymskokatolickiej, prowadzonych w szkołach. Mogli mieć zajęcia z nauczycielami ze wszystkich zborów, słuchali też zaproszonych gości. Wspólnie brali udział w rozmaitych warsztatach i wyjazdach, by teraz, w sposób nieraz zadziwiająco dojrzały i odpowiedzialny, rozpoczynać służbę w swoich społecznościach.

Bogaci w te wszystkie doświadczenia, jako zespół nauczycieli prowadzących obecnie zajęcia katechetyczne, podjęliśmy decyzję o uczczeniu dziesięciu lat tej wyjątkowej działalności. Ostatecznie termin został wyznaczony na 29 października 2017, co pięknie wpisało się w obchody 500-lecia Reformacji. W organizację tego przedsięwzięcia oprócz nauczycieli mocno zaangażowały się dwie najstarsze grupy naszej „szkółki” – gimnazjalna i licealna. Żeby móc pomieścić wszystkie dzieci i rodziców, członków kościołów tworzących Punkt Katechetyczny oraz gości, trzeba było wynająć na uroczyste nabożeństwo  aulę Collegium Biologiae Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Uroczystość rozpoczęliśmy pełną energii piosenką „W tygodniu jest jeden święty dzień” w wykonaniu dzieci z trzech młodszych grup pod kierunkiem Ewy Giski. Jacek Łagun z Kościoła Chrystusowego przywitał gości (przybyli dyrektorzy szkół zatrudniających naszych katechetów), następnie mieliśmy czas na wspólne uwielbianie Boga, w czym poprowadził nas zespół muzyczny Kościoła Zielonoświątkowego „Twoja Przystań”. Pieśnią, która szczególnie poruszyła moje serce była ta zaczynająca się od słów: „Stójmy razem, bo w jedności siła”. W czasie nabożeństwa mogliśmy wysłuchać kilku wypowiedzi uczniów i nauczycieli, którzy dzielili się tym, czym dla nich jest wspólna nauka religii. Po nich przyszedł czas na kazanie – wygłosił je pastor Marek Kamiński z Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Nawiązał on do psalmu mówiącego o przekazywaniu bojaźni Bożej kolejnym pokoleniom. Wyraził radość, że te słowa urzeczywistniają się na zajęciach prowadzonych przez Punkt Katechetyczny, bo to właśnie tam nauczyciele uczą dzieci o Bogu i Jego miłości.

Dobrym podsumowaniem był krótki film ilustrujący działania PMPK na przestrzeni ostatnich 10 lat. Później w imieniu gości zabrał głos Lech Przybylski, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie. Mówił on o różnorodności religijnej w regionie Warmii i Mazur oraz o udanej współpracy różnych wspólnot religijnych ze szkołami. Podkreślił, jak ważne jest istnienie w naszym mieście takiego miejsca jak nasz Punkt Katechetyczny, gdzie dzieci i młodzież otrzymują dobre wychowanie i wzrastają poznając właściwe wartości.

Wreszcie przyszedł czas na podziękowania – otrzymali je s. Hanna Kamińska z Kościoła Chrześcijan Baptystów (koordynatorka w pierwszych pięciu latach jak również inicjatorka pierwszych działań związanych z utworzeniem Punktu) oraz br. Krzysztof Świątek z Kościoła Chrystusowego w RP (obecny koordynator) , jak również wszyscy nauczyciele i asystenci zaangażowani w tę służbę w ciągu dziesięciu lat. Przekazał je w imieniu wszystkich zborów, a także dzieci i rodziców, pastor Adam Giska z Kościoła Zielonoświątkowego. Warto zaznaczyć, że w tak krótkim czasie współpracowało łącznie dwadzieścioro nauczycieli. Mogliśmy też pomodlić się o dzieci, młodzież i katechetów oraz o czas, który jest jeszcze przed nami. Na koniec zebraliśmy kolektę na pokrycie kosztów wynajmu sali, zaś najmłodsi uczniowie zaśpiewali piosenkę z repertuaru Małego TGD „Góry do góry”. Przez kolejne dwie godziny mogliśmy rozmawiać o uroczystości i naszej służbie przy domowym cieście oraz kawie i herbacie. Przy wyjściu z sali każdy otrzymał zakładkę do Biblii (ponad 300 zakładek wykonywali uczniowie ze swoimi nauczycielami!) oraz cukierki – krówki z logo naszego Punktu i niespodzianką w środku – wersetami z Pisma Świętego. Łączyła się z nimi pewna zabawa: kto potrafił wskazać miejsce zapisania danego fragmentu biblijnego, dostawał kolejną krówkę.

Dziesięć lat minęło jak jeden dzień. W oczach Boga to jak ułamek sekundy, lecz dla nas, nauczycieli, to dowód nieustającej Bożej łaski oraz obfitości błogosławieństw. Na usta cisną mi się słowa z 1 Księgi Kronik 29,14b: „…wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy”.

 

Anna Świątek

1-dzieci przed występem 2 - podziękowania dzieci 3 - przemawia dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Olsz_tynie - Pan Lech Przybylski 4 - w czasie nabożeństwa 5 - modlitwa o dzieci i nauczycieli 6 - pastor Marek Kamiński - kazanie 7 - Stanowimy jedno zaproszenie na nabożeństwo 29 X C_ollegium Biologiae