KONSPEKT LEKCJI: Dzieciństwo Jezusa


KONSPEKT LEKCJI: Miłosierny Samarytanin


Blok tematyczny: Odkrywam kim jest Jezus Chrystus

Scenariusze – Odrywam kim jest Jezus Chrystus

Tematy:

  1. Narodziny Jezusa, czyli wyjątkowy prezent od Boga. Załącznik do lekcji 1 Narodziny Jezusa, czyli wyjątkowy prezent od Boga
  2. Godne naśladowania dzieciństwo Jezusa. Załącznik do lekcji 2. Godne naśladowania dzieciństwo Jezusa
  3. Dzieci zajmują wyjątkowe miejsce w sercu Jezusa. Załącznik do lekcji 3. Dzieci zajmują wyjątkowe miejsce w sercu Jezusa
  4. Jezus chodzi po wodzie. Załącznik do lekcji 4. Jezus chodzi po wodzie
  5. Najlepsza i najważniejsza wiadomość na świecie. Załącznik do lekcji 5. Najlepsza i najważniejsza wiadomość na świecie

Konspekt lekcji: „Pan Bóg przemawia do Samuela”
Załączniki:Pan Bóg przemawia do Samuela


KONSPEKT LEKCJI: Jak to rolnik zasiewał ziarenka
PODSTAWA BIBLIJNA:
Przypowieść o siewcy, Mt 13:3-8,19-23; Mk 4:3-8,14-20; Łuk 8:5-8,11-15
PRAWDA CENTRALNA:
Ziarnem jest Słowo Boże, które daje wzrost.
„ZŁOTY” WERSET:
Ziarnem jest Słowo Boże [Łuk 8:11]A. Sacha Rolnik


Konspekt lekcji: Bóg rozumie wszystkich ludzi
Wiek dzieci: 4-6 lat
Liczba uczniów: 7
Miejsce: pozaszkolny punkt katechetyczny w Świeciu
Czas trwania lekcji: 90 min.
Plik do pobrania: Bóg rozumie wszystkich ludzi. Anna_Gotthard


Konspekt lekcji: Jonasz próbuje ukryć się przed Panem Bogiem. 
Wiek dzieci: 3-5 lat
Czas trwania lekcji: 1 godzina 30 minut
Liczba uczniów: 6 uczniów
PODSTAWA BIBLIJNA: Ks. Jonasza 1-4
PRAWDA CENTRALNA: Przed Bogiem nie można się ukryć, ponieważ On wszystko wie.

zachowanie pozytywne


SCENARIUSZ ZAJĘĆ: STWORZENIE ŚWIATA
1. INFORMACJE WSTĘPNE:
– OSOBA PROWADZĄCA: Beata Dworak
– WIEK DZIECI: 4 – 6 lat
– ILOŚĆ DZIECI W GRUPIE: 7 (obecnych 5, nieobecnych 2)
– PODSTAWA BIBLIJNA: Ks. Rdz 1,1 – 2,3
(wybrana kapłańska historia stworzenia, jako bardziej przyswajalna opowieść
dla tego przedziału wiekowego dzieci)
– PRAWDA CENTRALNA: Bóg jest potężny, a wszystko, co stworzył, jest bardzo dobre i potrzebne.

SCENARIUSZ ZAJEC – stworzenie swiata


Scenariusz lekcji: Arka Noego i Boża Obietnica
Scenariusz lekcji
,,Arka Noego i Boża Obietnica’’
Plik do pobrania:
2011_scenariusz_arka_noego


Lekcja-Przebaczać Innym
Konspekt lekcji
Aniela Burchardt
Lekcja przeprowadzona w grupie wiekowej 4-6 klasa szkoły podstawowej, lekcja trwała 60 min
Temat lekcji: O słudze, który nie chciał darować długu. Dlaczego powinniśmy przebaczać innym?
Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 18:21-35
Prawda biblijna: Jeśli nie przebaczamy naszym wrogom, Bóg nam też nie przebaczy naszych grzechów.
Złoty wiersz: „I odpuść nam nasze winy jak i my odpuszczamy naszym winowajcom” (Mat 6:12).

Załącznik: Lekcja


Prezentacja dla przedszkolaków – Bóg stwarza świat
Ppt0000000


Uciszenie burzy
Informacje wstępne:
Wiek dzieci: 3-7 lat
Liczba uczniów: 3
Czas trwania lekcji: 45 minut
Plik do ściągnięcia:
UciszenieBurzyKonspektAniaDudek


Bóg stworzył nas celowo
SCENARIUSZ
TEMAT: Bóg stworzył człowieka na obraz swój i swoje podobieństwo.
1. Informacje wstępne:
prowadząca: Alicja Wiaduch
liczba dzieci: 8
wiek dzieci: 5-8 lat
czas trwania lekcji: 1 godzina
Plik do pobrania:
BogStworzylNasCelowo