Praca katechetyczna z uczniem z autyzmem

Plik do pobrania:  Praca katechetyczna z uczniem z autyzmem (K. Z)


Konspekt lekcji: Scenariusz lekcji według koncepcji tematyczno – problemowej
– prowadząca: Grażyna Dziadkowiec
– krótka charakterystyka uczniów: Uczniowie z upośledzeniem umysłowym od stopnia umiarkowanego do głębokiego.
Grupa ekumeniczna. Troje dzieci wychowywanych jest przez wierzące matki, będące członkami KZ. Matki nawróciły się kilka lat temu będąc w kryzysie z powodu niepełnosprawności ich dzieci. Troje dzieci uczęszcza na religię katolicką w szkole. Lekcja odbyła się za zgodą dyrektora szkoły specjalnej i nauczyciela religii katolickiej. Te dzieci nigdy wcześniej nie tworzyły takiej grupy i nigdy nie uczestniczyły w takiej lekcji.
Plik do pobrania:  Dziadkowiec. Lekcja biblijna scenariusz z uczniami niepełnosprawnymi