Temat: Ananiasz został wybrany przez Boga

Autor: Milena Małyj


Temat:  Przypowieść o uczcie weselnej
Prawda centralna: Nie lekceważ Bożego zaproszenia

Nieśmy miłość Bożą do narodów

Scenariusz lekcji → SCENARIUSZ LEKCJI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 


 Oczyszczająca krew Jezusa

Poniżej scenariusz lekcji biblijnej „Oczyszczająca krew Jezusa”

Prowadzący: M. Dwojak

scenariusz lekcji M. Dwojak. Kl. V-VI


 

Edukacja w klasach IV-VI szkoły podstawowej
Izraelska dziewczynka świadkiem Boga w domu Naamana – SP IV-VI
Słuchowisko – do pobrania
Załączniki:

kalambury_zalacznik

karta pracy ucznia

katechetyka_scenariusz_lekcji

Kochani rodzice

list hbr

oko

rozsypanka

serce

ucho

usta

werset

Wywiad z gościem


IMG_1353Cud Elizeusza
Poniżej scenariusz lekcji biblijnej „Cud Elizeusza”
Załączniki:

KRZYŻÓWKA PUSTA

KRZYŻÓWKA

Scenariusz Agnieszka Twardowska

 

 


KONSPEKT LEKCJI: Twoje słowa mają moc
Informacje wstępne:
Prowadzący: Piotr Dudek
Wiek uczniów: 13 lat
Ilość uczniów: 10
Czas trwania lekcji: 45min.

Slowa maja moc


Konspekt lekcji: Praca misyjna Apostoła Pawła w Atenach oraz …
Informacje wstępne:
– prowadząca: Anna Gąbka
– wiek dzieci: 11-13 lat
– czas trwania lekcji: 90 min
Podstawa biblijna:
Dz 17:16-34 – Paweł w Atenach, Mowa Pawła na Areopagu, Obj 5:9-10, Mk 16:15-16
Plik do pobrania: Anna Gąbka_konspekt lekcji


Konspekt lekcji: Mała dziewczynka, która świadczyła.
Scenariusz opracowała: Eunika Gogolin
Prezentacje do lekcji, nauki wersetu i konkursu z lekcji wykonała: Eunika Gogolin
Lekcja biblijna dla uczniów IV – VI klasy kształcenia podstawowego, wiek dzieci 11-13 lat
Liczba uczniów: 60
Czas trwania lekcji 90 min.
Pliki do pobrania:

lekcja sluzaca Naamana

sluzaca naamana konkurs

Izajasza 43,10a – Kopia


PRAWDA CENTRALNA: Bóg chce być najważniejszy w Twoim życiu.
PODSTAWA BIBLIJNA: Księga Daniela rozdziały 1 i 3
WERSET DO ZAPAMIĘTANIA: O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Kolosan 3/2
CELE OPERACYJNE:
• Uczeń poda przykłady sytuacji, w których inne rzeczy mogą stać się ważniejsze od Boga,
• Uczeń powie na czym polega złe wykorzystanie czasu,
• Uczeń wskaże przykłady wykorzystania czasu do dobrych celów,
• Uczeń wyjaśni jakie są oczekiwania Boże odnośnie korzystania z czasu, który Bóg nam dał,
• Uczeń podejmuje decyzję o tym, by Bóg był najważniejszy w jego życiu.

Pliki do pobrania:
Bóg chce być najważniejszy w twoim życiu – pokaz
scenariusz do lekcji pokazowej

zalacznik nr 1 – obrazki z aktywnosciami

zalacznik nr 2 – tlo do naklejania aktywnosci

zalacznik nr 3 – opowiadanie

zalacznik nr 4 – werset do odgadnięcia

zalacznik nr 5 – schemat czytania Biblii


Edukacja w klasach IV-VI SP: Uciszenie burzy
Informacje wstępne:
Liczba dzieci: 4
Wiek dzieci: 9-10 lat
Czas trwania lekcji: 90 minut
Temat lekcji: Uciszenie burzy
Podstawa biblijna: Mk 4,5-41, Mt 8,23-27, Łk 8,22-25
Prawda centralna: Nie bój się, ufaj Bogu w każdej sytuacji

Plik do pobrania:Birute. konspekt lekcji


Edukacja w klasach IV-VI SP – Chleb, który daje życie
Temat: chleb który daje życie
II. Data:
III. Prowadzący: Magdalena Guz
IV. Czas trwania: 90 min.

Edukacja w klasach IV-VI SP – Dobra Nowina rozprzestrzenia się
KONSPEKT LEKCJI WEDŁUG KONCEPCJI TEMATYCZNO – PROBLEMOWEJ
Informacje wstępne:
* Prowadząca: Anna Kur
* Liczba dzieci: 6
* Wiek dzieci: 10 -12 lat
* Czas trwania lekcji: 60 minut
TEMAT: Dobra Nowina rozprzestrzenia się Podstawa biblijna: Dzieje Apostolskie 8; 1 – 25

Edukacja w klasach IV-VI SP – Lekcja-SaulNieposluszny 
Małgorzata Dobrucka
Konspekt lekcji dla klasy V- VI lub IG
Studia podyplomowe z katechetyki, Warszawa, 2006r.
I. Informacje wstępne:
Prowadząca: Małgorzata Dobrucka
Grupa wiekowa V-VI klasa, wiek dzieci 11-13 lat
Liczba dzieci: 8
Czas trwania lekcji: 1,30 godz.

Lekcja-SaulNieposluszny


Edukacja w klasach IV-VI SP – Lekcja-Współpraca
 
Warszawskie Seminarium Teologiczne
Podyplomowe Studia Pedagogiczno-Katechetyczne
Warsztaty katechetyczne
Konspekt zajęć z katechetyki
lekcja autorska
Temat lekcji: Dzięki współpracy zrobimy więcej i lepiejGrupa wiekowa: 10-12 lat
Załącznik: Edukacja w klasach IV-VI SP – Lekcja-Współpraca

 


Edukacja w klasach IV-VI SP – Lekcja-Owoce Ducha w naszym życiu
STUDIUM KATECHETYCZNE
DR ELŻBIETA BEDNARZ
SCENARIUSZ KATECHEZY
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
ZOFIĘ JĘDRZEJCZAK
TEMAT: „OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO W NASZYM ŻYCIU”
Kutno, 19.02.2006 rok

Edukacja w klasach IV-VI SP – Lekcja-Szatan kusi Jezusa
STUDIUM KATECHETYCZNE
DR ELŻBIETA BEDNARZ
KONSPEKT ZAJĘĆ Z KATECHETYKI
TEMAT: ” SZATAN KUSI JEZUSA”
AGNIESZKA LACHENDRO
WARSZAWA 2006
Temat: Szatan kusi Jezusa.

Edukacja w klasach IV-VI SP – Lekcja-Życie w Duchu
WST
Studium Katechetyczne 2005/06
Konspekt lekcji biblijnej
Dorota Sochacka
Temat: Życie w Duchu

Załącznik: Edukacja w klasach IV-VI SP – Lekcja-Życie w Duchu