Ustosunkowanie się do problemu karcenia dzieci. Biblijne wzorce pozytywnej dyscypliny

Otwórz plik : Ustosunkowanie się do problemu karcenia dzieci.

Marcin Luter o chrześcijańskim wychowaniu
„Wybrałem go, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział.”
I Księga Mojżeszowa 18,19
Rodzice powinni wiedzieć, że najlepszą i najpożyteczniejszą rzeczą, jaką mogą uczynić dla chrześcijaństwa i dla świata, jest dobrze wychować swoje dzieci. Gdyż jest to najprostsza droga do nieba — nie można łatwiej i szybciej osiągnąć nieba, jak przez to dzieło. Ale też nie można łatwiej zasłużyć na piekło, jak z powodu swoich dzieci. Najgorszą rzecz, jaką mogą rodzice uczynić, to zaniedbanie swoich dzieci, pozwalanie im na przeklinanie, przysięganie, uczenie się sprośnych słów czy piosenek i życie według własnej woli. Niektórzy sami je zachęcają do tego — poprzez zbyteczne ozdoby czy inne podniety — by się światu podobały, pięły się w górę, bogaciły, starały się zadowolić ciało, a nie duszę. Nie ma większej szkody dla chrześcijaństwa, jak zaniedbanie wychowania dzieci. Jeśli chcemy wspomóc chrześcijaństwo, to musimy rozpocząć od dzieci, jak to bywało dawnymi czasy. Fałszywie rozumiana miłość zaślepia rodziców, którzy większą uwagę zwracają na ciało swych dzieci niż na ich duszę. Dzieci to drogocenny, wieczny skarb dany od Boga rodzicom na przechowanie, aby go nie ukradł i nie zabił szatan, świat i ciało, i po śmierci, w Dniu Ostatecznym, trzeba będzie zdać z tego dokładny rachunek.
MARCIN LUTER
„Drogowskazy chrześcijanina”


Obraz rodziny w Księdze Rodzaju
Zachęcam do przeczytania pracy końcowej o tematyce: „Obraz rodziny w Księdze Rodzaju”

2Obraz Rodziny w Księdze Rodzaju wojciech wysopal.pdf


Osoby niepełnosprawne umysłowo a działanie łaski Bożej
Zachęcam do przeczytania artykułu: „OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE UMYSŁOWO A DZIAŁANIE ŁASKI BOŻEJ”

Wykład. Łaska i chrzest. Niepełnopsrawni intelektualnie.pdf


Przyjęcie Jezusa do serca
Zapraszam do przeczytania artykułu: Czy idea „przyjmowania Jezusa do serca” należy do biblijnych i zdrowych form ewangelizacji?

przyjecie_jezusa_do_serca


Osoba autystyczna w Kościele, Dr hab. Anna Zamkowska
Osoba ze spektrum autyzmu – Boże cudowne stworzenie. Zachęcam do przeczytania artykułu Dr hab. Anny Zamkowskiej na temat osób autystycznych w Kościele.

Osoba autystyczna w Kościele. Materiały A.Zamkowska.doc


Style wychowania wg Diany Baumrind
Prezentacja do pobrania:Style wychowania – wykład.pdf


Dlaczego „chrześcijańskie wychowanie”?
Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości” Prz. 22,6
Pobierz:Dlaczego _chrześcijańskie wychowanie


TELEWIZJA I KOMPUTER
Telewizja i komputer ma wpływ na rozwój dziecka – jest to naukowo dowiedziony fakt.
Są one ISTOTNYM środkiem wychowawczym.
Od Rodziców zależy, czy będzie to środek służący prawidłowemu rozwojowi, czy też będzie oddziaływać negatywnie na ich dzieci.
Telewizja i komputer ma wpływ na rozwój dziecka – jest to naukowo dowiedziony fakt.
Są one ISTOTNYM środkiem wychowawczym.
Od Rodziców zależy, czy będzie to środek służący prawidłowemu rozwojowi, czy też będzie oddziaływać negatywnie na ich dzieci.
Czytaj dalej:telewizja i komputer


ŚWIATOPOGLĄD NEW AGE 
Pogląd stary jak świat „Nic nowego w Nowej Erze”
(spirytualizm, irracjonalizm, subiektywizm, intuicjonizm, gnoza)
Jedyna nowość to przeniknięcie do kultury masowej (literatura, kino, telewizja)
Prezentacja do pobrania:SWIATOPOGLAD


Początkujący nauczyciel-katecheta w obliczu współczesnych wyzwań edukacyjnych
W ciągu ostatnich lat w Polsce doszło do wielu zmian obejmujących niemal każdą dziedzinę życia. Widoczny szybki rozwój cywilizacji spowodował znaczący postęp w życiu ekonomicznym, społeczno-politycznym oraz kulturalnym. Pod wpływem tych zmian uległ przeobrażeniu styl życia, a wraz z nim sposób myślenia i postępowania. Człowiek został skonfrontowany ze zwiększającymi się wymaganiami pod każdym względem. Zmiany te wpłynęły również na wzrost poziomu wykształcenia i na podniesienie kwalifikacji zawodowych, lecz przyniosły także negatywne rezultaty w postaci większej swobody, braku poszanowania dla ludzi i wartości czy utraty relacji rodzinnych.
Czytaj dalej…
Cały artykuł do pobrania: POCZĄTKUJĄCY NAUCZYCIEL-KATECHETA W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ EDUKACYJNYCH.pdf


Uzasadnienie katechetycznej działalności Kościoła

Załącznik: Uzasadnienie katechetycznej działalności Kościoła


Etapy rozwoju wiary u dziecka

Według Słownika Języka Polskiego wiara to przekonanie o istnieniu Boga, przekonanie o słuszności swego postępowania, myślenia.
Autor Listu do Hebrajczyków pisze:
” Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy”. Hebr. 11;1.

Załącznik: Etapy rozwoju wiary u dziecka


Wiadomości o Biblii – protestancka zasada sola scriptura
1. Pozycja Biblii w nauce i życiu Kościołów poreformacyjnych
Kościół zielonoświątkowy za Ojcami Reformacji wyznaje zasady reformacyjne:
– sola Scriptura (tylko Pismo Święte),
– solus Christus (tylko Chrystus),
– sola gratia (tylko łaska),
– sola fide (tylko przez wiarę).

Załącznik: Wiadomości o Biblii


Prawo do życia, opieki i kształcenia osób niepełnosprawnych jako zadania kościoła na przestrzeni wieków

Dziś powszechnym staje się stwierdzenie, iż ludziom niepełnosprawnym powinna przysługiwać taka sama godność osobista i religijna jak pozostałym pełnosprawnym członkom społeczeństwa. Stwierdzenie powyższe wydaje się z perspektywy czasów dzisiejszych uzasadnione. Tym niemniej osiągnięcie takiego stanu świadomości było związane z wielowiekową ewolucją poglądów.

Załącznik: Prawo do życia


Rola rodziców w chrześcijańskim wychowaniu dzieci

„Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.”-Prz. 22,6.
Daje się słyszeć głosy nastolatków skarżących się na brak umiejętności rodziców w przekazaniu im etycznych i moralnych, związanych z praktycznym życiem chrześcijanina, wzorców życia. Często czują się one zagubione, niepewne w swoim postępowaniu. Dzieci, młodzież potrzebują przykładów do naśladowania, „drogowskazów” do ukierunkowania. Dziecko oczekuje wskazówek od swoich rodziców ale również przyjmowania i akceptowania ich wartości.

Załącznik: Rola rodziców w chrześcijańskim wychowaniu dzieci


Koncepcyjne podstawy nauczania religii uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
Prawo do nauczania religii w ramach systemu oświaty publicznej obejmuje nie tylko uczniów sprawnych fizycznie i intelektualnie, lecz również dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku, słuchu, ruchu, a także osoby upośledzone umysłowo. W Polsce osobom upośledzonym umysłowo przysługują bowiem te same prawa, i to zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i wykonawczym. We współczesnej terminologii katechetycznej nauczanie osób niepełnosprawnych intelektualnie zostało nazwane oligokatechezą lub też katechezą osób szczególnej troski. Katecheza tego typu, jak każdy inny rodzaj nauczania szkolnego, domaga się „zaplecza” programowego – podstawy programowej, programów nauczania i materiałów dydaktycznych…
Czytaj cały artykuł: Koncepcyjne podstawy


Czy rzeczywiście ocenę z religii wystawia się za wiarę?
Dyskusja wokół oceny z religii
Po włączeniu oceny z religii do średniej ocen oraz projektu egzaminu maturalnego z religii rozgorzała dyskusja nad zasadnością takich decyzji. Dziś wypowiadają się zarówno osoby świeckie jak też te, które związane są z Kościołem.
Osoby niepełnosprawne umysłowo a działanie Łaski Bożej
Od prawie dwudziestu lat mam kontakt z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo. Zanim jednak rozpoczęłam pracę w szkole specjalnej, nigdy nawet przez myśl mi nie przeszło, aby kiedykolwiek w przyszłości poświęcić swój czas na pracę z tą grupą osób. Raczej bałam się ich, bo nie wiedziałam czego mogę się od nich spodziewać, a mity krążące o upośledzonych nie zachęcały do kontaktów z nimi. I tak dziwnym splotem okoliczności, wierzę że to poprzez Boży plan, po studiach teologicznych rozpoczęłam pracę w szkole specjalnej. Oczywiście musiałam zdobyć odpowiednie kwalifikacje do pracy z niepełnosprawnymi, ale nie o tym chcę tutaj pisać.
Czytaj cały artykuł: OSOBY_NIEPELNOSPRAWNE_UMYSLOWO_A_DZIALANIE_LASKI_BOZEJ


Czy nauczycielem w szkole niedzielnej może zostać osoba „z przypadku”?

Sposób naboru nauczycieli
Zdarza się, że dowiaduję się o bardzo „ciekawym” sposobie naboru do służby dzieciom – „z łapanki”. Zabrakło osób do tego rodzaju służby w zborze, więc przecież z dziećmi może pracować każdy. Czy jest ktoś, kto nie potrafi dzieciom wyjaśnić prawd Biblii? To trochę podobnie, jak z przysłowiowym Polakiem – lekarzem. Prawie każdy z Polaków zna się na medycynie i stawia lepsze diagnozy niż niejeden lekarz, tak przynajmniej sami twierdzą.

Załącznik: Czy nauczycielem w szkole niedzielnej może zostać osoba z przypadku