Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Ocenianie

Świadectwa z religii

Zakup druków świadectw z religii zielonoświątkowej poprzez sekretariat WSTS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.

Dostosowanie wymagań katechetycznych dla uczniów z dysleksją

Dysleksją rozwojową nazywamy zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania
i pisania. Jest to zaburzenie manifestujące się trudnościami w nauce czytania i pisania przy
stosowaniu standardowych metod nauczania i inteligencji na poziomie co najmniej
przeciętnym oraz sprzyjających warunkach społeczno-kulturowych. Jest spowodowana
zaburzeniami podstawowych funkcji poznawczych, co często uwarunkowane jest
konstytucjonalnie. Zaburzenia te mogą dotyczyć percepcji wzrokowej - objawiającej się
widzeniem, ale niedostrzeganiem, percepcji fonologicznej - objawiającej się słyszeniem,
ale nieusłyszeniem oraz integracji powyższych procesów. Objawy dysleksji rozwojowej
i ryzyka dysleksji charakteryzują się zmiennością symptomów. Symptomy we wczesnym
okresie edukacyjnym, określane jako „ryzyko dysleksji”, są inne niż w klasach starszych,
gimnazjum, bądź w wieku ponadgimnazjalnym. W różnych okresach życia obserwujemy
nasilenie różnych symptomów, znikanie jednych a pojawianie się nowych. Zmienność owych
symptomów zależy m.in. od rodzaju i nasilenia dysfunkcji oraz wieku ucznia.
Ogólne

Czytaj więcej...

Wymagania na ocenę - Uczeń z ADHD

Dostosowanie wymagań katechetycznych dla uczniów zzespołem nadpobudliwości ADHDz podziałem na etapy edukacyjne.Plik do pobrania:

Czytaj więcej...

Przedmiotowy System oceniania z Religii

Na lekcji religii, podobnie jak na innych przedmiotach uczniowie podlegają ocenie, jednak ocena ta nie obejmuje indywidualnych relacji z Bogiem, ale elementy, które na te relacje wpływają.

Czytaj więcej...

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASIE IV- VI

Na lekcji religii, podobnie jak na innych przedmiotach uczniowie podlegają ocenie, jednak ocena ta nie obejmuje indywidualnych relacji z Bogiem, ale elementy, które na te relacje wpływają...

Czytaj więcej...

System oceniania zachowania ucznia Punktu katechetycznego przy Zborze w Bartoszycach

System oceniania zachowania ucznia ma na celu wspierać rozwój jego osobowości,pozwalać na uzyskanie wiary w siebie, być ukierunkowanym na zachowanie pozytywne oparte na uczciwości i szacunku do innych, sprzyjać współpracy koleżeńskiej i przygotować do odpowiedzialnego aktywnego życia, wspomagać tworzenie poczucia własnej godności oraz odpowiedzialności za swoją przyszłość.

Czytaj więcej...

Formularz oceny semestralnej z religii

Do pobrania formularz oceny semestralnej z nauczania religii w punktach katechetycznych Kościoła Zielonoświątkowego.

Czytaj więcej...

System Oceny w Punkcie Katechetycznym Zboru w Szprotawie

Niniejszy dokument sporządzono ze względu na to, iż z religii uczeń otrzymuje tylko ocenę za osiągnięcia w nauce, bez uwzględnienia oceny jego zachowania. Ocena zachowania jest uzupełnieniem informacji przekazanej rodzicom (prawnym opiekunom) o postawie ich dziecka czy też wychowanka uczęszczającego na zajęcia religii organizowanych przez punkt katechetyczny zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Szprotawie...

Czytaj więcej...

Procedura związana z wystawianiem ocen

Zagadnienie oceniania ma swój zapis w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. Brzmi on następująco: Uczniowie korzystający z nauki religii prowadzonej przez kościoły lub związki wyznaniowe w grupach międzyszkolnych i w punktach katechetycznych lub uczęszczający na zajęcia z etyki organizowane na podobnych zasadach otrzymują ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie świadectwa przekazanego przez katechetę lub nauczyciela etyki (§9.4 ww. rozporządzenia).

Czytaj więcej...

Kryteria oceny uczniów na lekcjach katechezy

Warszawskie Seminarium Teologiczne
Podyplomowe Studia Pedagogiczno-Katechetyczne
Kryteria oceny uczniów
na lekcjach katechezy
w klasach I-VI szkoły podstawowej oraz
w klasach gimnazjalnych
kościoła lokalnego
Społeczność Chrześcijańska “Północ” w Warszawie

praca dyplomowa pod kierunkiem dr Elżbiety Bednarz
Warszawa, 2007r.

Czytaj więcej...

Ocenianie - prezentacja

Prezentacja na temat sposobów oceniania:

Czytaj więcej...

Ocenianie w nauczaniu biblijnym

1. Ocena z religii - zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Czytaj więcej...

linki

Biblia w piosence - Samuel

appBible

bibliawp

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider